اجرای همایش، سمینار و ایونت

ردباکس با تهیه کنندگی، برگزاری و اجرای همایش، سمینار و کارگاه های آموزشی در سطح ایران شناخته شده است.

ردباکس با در دسترس داشتن کادری مجرب برگزاری همایش، سمینارها و ایونت ها می تواند به صورت تخصصی تمام فعالیت های لازم برای برگزاری هرگونه نمایشگاه و یا سمینار را برای شما انجام دهد.

نمونه های انجام شده