تبریز – قطران – خیابان دکتر قریب – پلاک 275

تلفن: 34434901-041  همراه:  09057541480

چگونه میتوان سفارش انجام داد ؟

شما میتوانید با شماره های ردباکس تماس بگیرید و سفارش خود را ثبت نمایید.

آیا سما برای شهرهای دیگر هم سفارش انجام می دهید؟

بله ، شما میتوانید با ارسال فایل های خود و نوع سفارش خود پروژه خود را با انجام دهید.

سفارش پروژه های عکاسی صنعتی چگونه است ؟

3 روز قبل از باید رزرو خود را انجام دهید در غیر اینصورت انجام نمی پذیرد.

سفارش پروژه های تیزر تبلیغاتی چگونه است ؟

اگر خودتان سناریو دارید که تصویربرداری و تدوین برعهده ماست و لی اگر سناریو نداشته باشید اول طی 3 روز سناریو نویسی انجام می شود و بعد آن مراحل تصویر برداری و تدوین و تحویل تمام این روند طی یک هفته انجام می پذیرد.