استودیو صدا

استودیو صدابرداری ردباکس با امکانات مناسب برای تولید محتوای صوتی از جمله پادکست، نریشن، دکلمه، کتاب صوتی و دوبله توانسته تمام نیاز ها در زمینه صدا را فراهم سازد و همچنین همکاری با گویندگان، مجریان، دوبلور ها در میسر میباشد.

 

نمونه های انجام شده

قسمت اول سریال صوتی خوابگرد

قسمت دوم سریال صوتی خوابگرد

اثر واله تولید شده در استودیو ردباکس