مسئولیت اجتماعی

فرهنگ‌سازی یعنی جستجوی مسئولیت‌های اجتماعی در تمام اتفاقات زندگی. یعنی اینکه بتوانیم دائم به دنبال مقصر نگردیم و قبل از هر تصمیم یا قضاوتی مطمئن شویم که ابتدا خودمان، رفتارهایمان و عملکردمان را ریزبینانه ارزیابی کرده‌ایم. شاید عادت داشته باشیم ردپای مشکلات‌مان را در اقتصاد جستجو کنیم. گاهی حتی مشکلات اقتصادی را دلیل اشتباهات فردی که مستقیماً به تصمیمات و رفتارهای غیرمسئولانۀ ما مربوط می‌شوند فرض می‌کنیم.

استودیو ردباکس آماده همکاری با موسسات خیریه میباشد.

گامی که برداشته‌ایم

در راستای مسئولیت اجتماعی، استودیو ردباکس با همکاری مجموعه‌هایی که برای رشد و تعالی فرهنگی و اجتماعی جامعۀ ایرانی کار می‌کنند، به تولید فیلم،محتوای فرهنگی، اجرای ایونت های فرهنگی می‌پردازد. مجموعه هایی که در این سالها با آنها همکاری نموده ایم